LB Fagen

De Eliava kliniek

Meer informatie over de kliniek in Georgië

Eliava Faag Therapie Centrum
De kliniek is een van de weinige centra in de wereld die zich bezighouden met faagtherapie. Het maakt deel uit van het Eliava Instituut van Bacteriofagen, Microbiologie en Virologie, een onderzoeksfaciliteit met brede ervaring in bacteriofaagwetenschap en -toepassingen sinds 1923.

Het Eliava Phage Therapy Center heeft specialisten op het gebied van Kindergeneeskunde, Interne Geneeskunde, Urologie, Gynaecologie en biedt poliklinische chirurgische onderzoeken aan waarvan de behandelingstrategie het gebruik van de bacteriofaag als bouwsteen fungeert.

Wat is bacteriofaag?

De therapie van de bacteriofaag is het gebruik van ,,goede” virussen (bacteriële virussen) om antibiotische bestand of chronische bacteriele besmettingen te behandelen.
Het bacteriële virus werkt direct en uitsluitend op de doelbacteriën om het te vernietigen door middel van een proces dat “lysis” wordt genoemd.

Antibioticaresistente infecties
Patiënten bezoeken het Eliava Phage Therapy Center van over de hele wereld om antibiotica-resistente infecties te bestrijden met de unieke therapeutische bacteriofagen van de Eliava.

De faagvoorbereidingen voor therapeutisch en profylactisch gebruik worden gemaakt met een selectie van bacteriofagen met een breed spectrum aan activiteiten tegen de specifieke ziekteverwekkende bacteriën.
Dit wordt bepaald door het uitvoeren van een bacteriologische analyse van het monster ofwel e-swab.

Afreizen of thuisbehandelen?

Soorten behandeling

Op mijn website vind u relevante informatie over een behandeling, dit kan bij u thuis of bij de Eliava kliniek in Georgië.
Hoe werkt een fagenbehandeling? Klik op de button. 

Vrijblijvend contact.

Neem gerust contact op met mij